Kontoret er åbent

Vi har åbent i administrationen

Arsenalvej 20, 9800 Hjørring

Mandag - onsdag 8:00 til 15:00

Torsdag 8:00 til 17:00

Fredag 8.00 til 13.00

 

Du kan også ringe til os på tlf. 98 92 63 33 eller

sende en mail på bonord@bonord.dk

 

 

Din vicevært

Viceværten tager sig af serviceopgaver på ejendommen både udvendigt og indvendigt.

Viceværten har ansvaret for de udvendige arealer, installationer og beboerservice i dit område.

 • Småreparationer i boligen
 • Vedligeholdelse af grønne arealer
 • Vedligeholdelse af indendørs arealer
 • Måleraflæsninger
 • Tilsyn med ejendommens tilstand

ViceværtmandHar du behov for hjælp i din bolig - ring til din vicevært - på hverdage:

Man-torsdag mellem kl. 7.30 - 16.00 og fredag kl. 7.30 - 12.30.

Hvis det er nødvendigt, vil viceværten rekvirere håndværkere til at løse problemet.

Find kontaktoplysninger på din vicevært i menuen til venstre.

Ved akut opståede skader udenfor kontorets åbningstid kontakt:

Falck Teleservice

Telefon: 7012 1320.

 

Hjørring

Afdelingsbestyrelsen

Liste over afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter i din afdeling.

 

Bestyrelsen består af:

Karsten Dan Thomsen
Fynsgade 9 
9870 Sindal 
   
 John Nielsen 
Lykkegårdsvej 44 
9881 Bindslev 
   
Birgit Stefansen 
Bjarkesvej 3 
9800 Hjørring 
   
Eva Christiansen 
Bjarkesvej 7 
9800 Hjørring 
   
Birgit Nedergaard 
Lykkegårdsvej 46 
9881 Bindslev 
   
Suppleanter: 
1. Elsebeth 
Fynsgade 9 
9870 Sindal 
   
2. Pernille Brodersen
Lykkegårdsvej 32 
9881 Bindslev 

 

  Afdelingsmøder

  Mindst en gang om året indkaldes afdelingens beboere til afdelingsmøde.

  I boligorganisationens vedtægter står reglerne for indkaldelse, dagsorden,

  behandling af indkomne forslag fra beboerne, valg til afdelingsbestyrelsen, stemmeafgivning m.m.

  Klik her og få et indblik i afdelingsbestyrelsens arbejde.

  Nedenfor finder du indkaldelser og referater.

  • 12,00 KB
   testmappe
  • 347,59 KB
   2019.09.05 - Referat afdelingsmøde.pdf
  • 212,60 KB
   2020.09.10 - Referat afdelingsmøde.pdf
  • 323,45 KB
   2021.09.02 - Referat budgetmøde.pdf
  • 251,03 KB
   2022.09.01 - Referat budgetmøde.pdf

   

  Budget

  Budget

  Enhver almen boligafdeling er en økonomisk selvstændig enhed, der er uafhængig af både boligorganisationen og alle de andre af boligorganisationens boligafdelinger.

  Boligafdelingernes indtægter, og det vil hovedsagelig sige husleje, skal derfor af samme årsag dække alle boligafdelingens udgifter. Og stiger udgifterne, må huslejen følge med.

  Budgettet er det redskab, der fastlægger den nødvendige lejeindtægt for det kommende år. Budgettet udarbejdes efter balanceprincip, hvor udgifter opvejes af indtægter.

  Budgettet skal – efter behandling i afdelingsbestyrelsen – forelægges til godkendelse på afdelingsmøde, der afholdes hvert år 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse. I Boligselskabet Nordjylland afholdes mødet typisk i løbet af september måned.

  Udover behandlingen i afdelingsbestyrelsen og på afdelingsmødet, skal boligorganisationen bestyrelse ligeledes godkende budgettet.

  Du kan se din afdelings budget her: 

  • 1,00 MB
   2021 Budget.pdf
  • 834,24 KB
   Budget 2019.pdf

  Din vicevært

  Et team af dygtige medarbejdere servicerer dig og din afdeling.

  Alle afdelinger har tilknyttet en vicevært. De fleste viceværter har flere adresser at passe, så du kan ikke altid finde dem i dit område. 

  Er din vicevært ikke lige i området, kan han/hun kontaktes på sin mobiltelefon.

  Viceværterne har sin daglige arbejdstid man- til torsdag kl. 7.30 - 16.00 og fredag kl. 7.30 - 12.30.

  Har du brug for hjælp i din bolig, kan du altid kontakte dem i dette tidsrum.

  Nedenfor kan du se, hvem dine viceværter er.

  Bor du i Astrup, Harken, Hjørring, Ilbro, Lendum, Sindal, Skallerup eller Tårs så ring til:

  Lars 

  Mobil: 5084 9771.

  Bor du i Bindslev, Bjergby, Horne, Mygdal, Tversted, Uggerby eller Åbyen så ring til:

  Preben

  Mobil: 5084 9773.

  Energimærker

  Energimærke er et dokument, der fortæller om boligens energiforbrug og synliggør energieffektivitet.

  • 945,02 KB
   Mellemvangen 7A-B.pdf

  Øvrige energimærker på vej.

  Fakta

  Velkommen til afdeling 20 - Hjørring Kommune

  Afdelingen består af tæt-lavt-byggerier, hvor boligerne er indrettet som familieboliger.

  Boligerne er primært beliggende tæt på dejlige grønne omgivelser.

  Boligerne har egen terrasse og eget depotrum. Der er tilhørende fælles p-plads og et dejligt græsareal.

  Husdyr tilladt.

  Boligerne moderniseres løbende.

  Læs mere om din afdeling her:

  Arsenalvej

  Bellisvej

  Bjarkesvej

  Bøgstedvej

  Dalvænget

  Danmarksgade

  Enghavevej

  Erantisvej

  Fynsgade

  Gyvelvej

  Havrevænget

  Islandsgade

  Johannes Hansens Vej

  Kløvervænget

  Lykkegårdsvej 2A-F

  Lykkegårdsvej 6-28

  Lykkegårdsvej 30-52

  Løgtenvej

  Markedsvej

  Mellemvangen

  Nørgårdsvej

  Nørrebro

  Odinsvej

  Parkvej

  Ransbækvej

  Rundmarken

  Skallerupvej

  Skolegade

  Stendyssevej

  Svalevej

  Søndervænget

  Uggerbyvej

  Vibevej

  Åsvinget

  Husdyr

  I Boligselskabet Nordjylland er det beboerne, der bestemmer, om man må have hund og kat eller ikke.

  Beslutningen træffes på et afdelingsmøde ved almindeligt stemmeflertal.

  Vedtager et afdelingsmøde, at der skal ske ændringer i reglerne om husdyr, får en sådan beslutning kun betydning fremadrettet.

  Vælger afdelingsmødet f. eks. at forbyde husdyr - gælder dette ikke i forhold til dyr, hvor der tidligere er givet tilladelse fra Boligselskabet. 

  DER SKAL ALTID SØGES OM TILLADELSE TIL HUSDYR.

  Din ansøgning kan sendes til os pr. mail. Husk at oplyse, hvor du bor.

   

  Her kan du læse reglerne, om husdyrhold i din afdeling.

   

   

   

  Husorden

  Alle boligafdelinger har en husorden, der er med til at skabe tryghed og tilfredshed blandt jer beboere.

  Den indeholder typisk regler om affald, boldspil, forurening, husdyr, maskiner, musik og parkering.

  Husorden skaber god ro og orden for beboerne og holder bebyggelsen og fællesarealerne i pæn stand.

  For at den skal virke i praksis, er det vigtigt, at du kender den og føler et ejerskab til den.

   

  Klik her for mere information om vores husorden.

   

  Regnskab

  Du kan her se regnskabet for din afdeling.

  Regnskabet viser resultatet af årets drift – kaldt resultatopgørelse – for en given periode og samtidig en balance, der viser formueregnskabet – ved periodens afslutning.

  • 1,89 MB
   2017 Regnskab.pdf
  • 3,22 MB
   2019 Regnskab.pdf
  • 572,49 KB
   2020 Regnskab.pdf

  Råderetten

  Råderet i din bolig – få medindflydelse på din indretning og del dine boligdrømme med os.

  Ændringer og forbedringer i boligen skal udføres med hensyntagen til boligens oprindelige karakter.

  Der stilles krav om, at ændrin­gerne bliver udført håndværksmæssigt og materialemæssigt korrekt.

  Som udgangspunkt kan du selv bestemme, hvad der skal ændres, og samtidig skal du selv tage ansvar for, at arbejdet bliver udført og finan­sieret.

  Husk altid at anmelde arbejdet til os – før du går i gang med individuel modernisering og forbedringsarbejde kontakt din inspektør,

  hvor den videre proces aftales nærmere. Arbejdet må først sættes i gang, når du har fået vores skriftlige godkendelse.

  Klik her og læs mere om brug af råderetten.

  Har du spørgsmål om råderet i din bolig, kan du altid henvende dig til din inspektør.

  Nedenfor kan du se råderetskataloget for din afdeling.

  • 360,21 KB
   Afd. 20 Råderetskatalog.pdf

  TV og internet

  Afdelingerne har forskellige antenneforhold.

  Det fremgår af faktabladet, hvilket antenneforhold, der hører til din lejlighed eller

  om du frit selv kan vælge en udbyder til at levere indholdet af tv og internet.

  Hvis det er frit valg, er kundeforholdet direkte mellem lejer og udbyder.

  Du finder faktabladet i fanen i venstre side.

  Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os – så hjælper vi dig gerne.

   

   

  Vand- og varmeregnskab

  Vand- og varmeregnskaber udarbejdes én gang årligt. Regnskabsperioden behøver ikke følge kalenderåret. 

  Når vand- og varmeregnskabssåret er gået, vil målerfirmaet, der er tilknyttet Boligselskabet, foretage aflæsninger.

  Det fremgår af din lejekontrakt, hvornår regnskabsperioden starter/slutter.

  Boligselskabet indsender oplysninger, om indbetalt aconto udgifter samt årets vand- og varmeforbrug.

  Målerfirmaet udregner og fordeler herefter årets forbrug samt opgør hver enkelt beboers tilbage- og efterbetaling. 

  Boligselskabet har en frist på 4 måneder til at udsende forbrugsregnskabet fra regnskabsperioden er slut.

  Der foretages herefter reguleringer af aconto udgiften, hvis der er en større over- eller underbetaling.

  Evt. indsigelse mod forbrugsregnskabet skal ske skriftligt til Boligselskabet senest 6 uger efter modtagelsen jfr. Lov om leje af almene boliger § 56, stk. 3.

   

   

  Vaskeri

  Det fremgår af faktabladet, om der er tilknyttet fællesvaskeri i din ejendom.

  Kan ejendommens el- og afløbskapacitet klare det, har du ret til at installere vaskemaskine og

  tørretumbler i lejligheden.

  Du finder faktabladet i fanen i venstre side.

  Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte din vicevært.