Kontoret er åbent

Vi har åbent i administrationen

Arsenalvej 20, 9800 Hjørring

Mandag - onsdag 8:00 til 15:00

Torsdag 8:00 til 17:00

Fredag 8.00 til 13.00

 

Du kan også ringe til os på tlf. 98 92 63 33 eller

sende en mail på bonord@bonord.dk

 

 

Din vicevært

Viceværten tager sig af serviceopgaver på ejendommen både udvendigt og indvendigt.

Viceværten har ansvaret for de udvendige arealer, installationer og beboerservice i dit område.

 • Småreparationer i boligen
 • Vedligeholdelse af grønne arealer
 • Vedligeholdelse af indendørs arealer
 • Måleraflæsninger
 • Tilsyn med ejendommens tilstand

ViceværtmandHar du behov for hjælp i din bolig - ring til din vicevært - på hverdage:

Man-torsdag mellem kl. 7.30 - 16.00 og fredag kl. 7.30 - 12.30.

Hvis det er nødvendigt, vil viceværten rekvirere håndværkere til at løse problemet.

Find kontaktoplysninger på din vicevært i menuen til venstre.

Ved akut opståede skader udenfor kontorets åbningstid kontakt:

Falck Teleservice

Telefon: 7012 1320.

 

Hadsundvej

Afdelingsbestyrelsen

Liste over afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter i din afdeling.

 

Der er ikke valgt afdelingsbestyrelse.

Afdelingsmøder

Mindst en gang om året indkaldes afdelingens beboere til afdelingsmøde.

I boligorganisationens vedtægter står reglerne for indkaldelse, dagsorden,

behandling af indkomne forslag fra beboerne, valg til afdelingsbestyrelsen, stemmeafgivning m.m.

Her kan du få et indblik i afdelingsbestyrelsens arbejde.

Nedenfor finder du indkaldelser og referater.

 • 182,48 KB
  2019.09.23 - Referat afdelingsmøde.pdf
 • 243,33 KB
  2021.09.15 - Referat budgetmøde.pdf
 • 245,95 KB
  2022.09.14 - Referat budgetmøde.pdf

Airbnb udlejning

Læs mere om reglerne for fremleje gennem Airbnb her.

Budget

Enhver almen boligafdeling er en økonomisk selvstændig enhed, der er uafhængig af både boligorganisationen og alle de andre af boligorganisationens boligafdelinger.

Boligafdelingernes indtægter, og det vil hovedsagelig sige husleje, skal derfor af samme årsag dække alle boligafdelingens udgifter.

Og stiger udgifterne, må huslejen følge med.

Budgettet er det redskab, der fastlægger den nødvendige lejeindtægt for det kommende år.

Budgettet udarbejdes efter balanceprincip, hvor udgifter opvejes af indtægter.

Budgettet skal – efter behandling i afdelingsbestyrelsen – forelægges til godkendelse på afdelingsmøde,

der afholdes hvert år 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse.

I Boligselskabet Nordjylland afholdes mødet typisk i løbet af september måned.

Udover behandlingen i afdelingsbestyrelsen og på afdelingsmødet, skal boligorganisationen bestyrelse ligeledes godkende budgettet.

Du kan se din afdelings budget her:

 • 955,74 KB
  Budget 2021.pdf

 

Din vicevært

Et team af dygtige medarbejdere servicerer dig og din afdeling

Alle afdelinger har tilknyttet en vicevært. De fleste viceværter har flere adresser at passe, så du kan ikke altid finde dem i dit område. 

Er din vicevært ikke lige i området, kan han/hun kontaktes på sin mobiltelefon.

Viceværterne har sin daglige arbejdstid man- til torsdag kl. 7.30 - 16.00 og fredag kl. 7.30 - 12.30.

Har du brug for hjælp i din bolig, kan du altid kontakte dem i dette tidsrum.

Ring til: Jan

Mobil: 24242515.

 

Energimærker

Energimærke er et dokument, der fortæller om boligens energiforbrug og synliggør energieffektivitet.

No configuration for [ktp:ifs].

Energimærke på vej.

Fakta

Velkommen til afdeling 71 - Vejgård - Aalborg Kommune

Læs mere om din afdeling her:

Hadsundvej

Bemærk:

Udlejning af ungdomsboligerne herunder venteliste sker gennem Studiebolig Aalborg.

Du kan kontakte Studiebolig Aalborg på telefon 9931 4298 eller mail.

Husdyr

I Boligselskabet Nordjylland er det beboerne selv, der bestemmer, om man må have hund og kat eller ikke.

Beslutningen træffes på et afdelingsmøde ved almindeligt stemmeflertal. Vedtager et afdelingsmøde, at der skal ske ændringer i reglerne for husdyr, får en sådan beslutning kun betydning fremadrettet. Vælger afdelingsmødet fx at forbyde husdyr, gælder dette ikke i forhold til dyr, hvor der tidligere er givet tilladelse fra Boligselskabet. 

Der skal altid søges om tilladelse til have husdyr. Din ansøgning kan sendes til os pr. mail. Husk at oplyse, hvor du bor.

Hunde

Det er lovpligtigt at have en hundeansvarsforsikring på din hund og Boligselskabet forudsætter, at alle vores hundeejere har tegnet en ansvarsforsikring på deres hund.

Hunde skal føres i snor på Boligselskabets arealer.

Der vil aldrig kunne gives tilladelse til muskelhunde eller krydsninger, hvor disse hunderacer indgår.

Hvis en beboer har behov for et servicedyr, vil der altid gives tilladelse. Her skal der være tale om fører- eller servicehunde, der specielt er trænet til at udføre nytteopgaver for beboeren.

Selv om din hund er velafrettet og lystrer dig, kan antallet af hunde være generede for øvrige beboere. Der kan derfor maksimalt gives tilladelse til 2 hunde.

Katte

Katte har deres egen natur. Hvis du ønsker at anskaffe dig en kat skal du være meget opmærksom på kattens færden i det fri og besøg hos ”naboerne”. Sørg derfor for, at din kat har adgang til din bolig også når du ikke er hjemme. Der kan maksimalt gives tilladelse til 2 katte.

Andre husdyr

Det er generelt tilladt at holde mindre husdyr som marsvin, hamstere, kaniner, fugle, fisk m.v. og der skal ikke søges tilladelse hertil.

Det er ikke tilladt at holde dyr, der kan skabe utryghed hos andre beboere fx rotter og slanger.

Derudover er der dyr, som også betegnes som husdyr, men som ikke er tilladt i Boligselskabet. Dette gælder køer, grise, geder m.v.

Ejerens ansvar

Uanset om der er givet tilladelse til at holde husdyr, vil ansvaret for dyret altid være ejerens. Ejeren har ansvaret for, at dyret får en god og forsvarlig pasning og at dyret ikke er til gene for de øvrige beboere. Ejeren er altid erstatningsansvarlig for skader som dyret måtte forvolde.

Husdyrkontrakt

Hvis der træffes beslutning om tilladelse til hund eller kat, skal der udfærdiges en husdyrskontrakt for de beboere, der ønsker at anskaffe sig en hund eller kat. Kontrakten gælder et specifikt dyr, og kan ikke overføres til senere husdyrsanskaffelser.

Husdyrskontrakten er udformet så den viser hvilken adfærd, der forventes af dig som husdyrsejer.

Hvis du ikke er i stand til at overholde disse regler, vil konsekvensen være, at husdyret kræves fjernet fra din bolig eller at Boligselskabet ophæver dit lejemål.

Det fremgår af faktabladet, om husdyr er tilladt i din bolig. Er du i tvivl - send os en mail og vi vil besvare dig hurtigst muligt.

Husorden

Alle boligafdelinger har en husorden, der er med til at skabe tryghed og tilfredshed blandt jer beboere.

Den indeholder typisk regler om affald, boldspil, forurening, husdyr, maskiner, musik og parkering m.m.

Husorden skaber god ro og orden for beboerne og holder bebyggelsen og fællesarealerne i pæn stand.

For at den skal virke i praksis, er det vigtigt, at du kender den og føler et ejerskab til den.

 

Her kan du læse mere om husorden for din afdeling.

Regnskab

Du kan her se regnskabet for din afdeling.

Regnskabet viser resultatet af årets drift – kaldt resultatopgørelse – for en given periode og samtidig en balance,

der viser formueregnskabet – ved periodens afslutning.

 • 2,67 MB
  2019 Regnskab.pdf
 • 487,08 KB
  2020 Regnskab.pdf
 • 503,38 KB
  2022 Regnskab.pdf

Råderetten

Råderet i din bolig – få medindflydelse på din indretning og del dine boligdrømme med os.

Ændringer og forbedringer i boligen skal udføres med hensyntagen til boligens oprindelige karakter.

Der stilles krav om, at ændrin­gerne bliver udført håndværksmæssigt og materialemæssigt korrekt.

Som udgangspunkt kan du selv bestemme, hvad der skal ændres, og samtidig skal du selv tage ansvar for, at arbejdet bliver udført og finan­sieret.

Husk altid at anmelde arbejdet til os – før du går i gang med individuel modernisering og forbedringsarbejde kontakt din inspektør,

hvor den videre proces aftales nærmere. Arbejdet må først sættes i gang, når du har fået vores skriftlige godkendelse.

Klik her og læs mere om brug af råderetten.

Du er også velkommen til at kontakte vores Teknisk afdeling pr. mail bonord@bonord.dk

TV og internet

Afdelingerne har forskellige antenneforhold.

Det fremgår af faktabladet, hvilket antenneforhold, der hører til din lejlighed eller

om du frit selv kan vælge en udbyder til at levere indholdet af tv og internet.

Hvis det er frit valg, er kundeforholdet direkte mellem lejer og udbyder.

Du finder faktabladet i fanen i venstre side.

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os – så hjælper vi dig gerne.

 

Vand- og varmeregnskab

Vand- og varmeregnskaber udarbejdes én gang årligt. Regnskabsperioden behøver ikke følge kalenderåret. Når vand- og varmeregnskabssåret er gået,

vil målerfirmaet, der er tilknyttet Boligselskabet, foretage aflæsninger.

Det fremgår af din lejekontrakt, hvornår regnskabsperioden starter/slutter.

Boligselskabet indsender oplysninger, om indbetalt aconto udgifter samt årets vand- og varmeforbrug.

Målerfirmaet udregner og fordeler herefter årets forbrug samt opgør hver enkelt beboers tilbage- og efterbetaling. 

Boligselskabet har en frist på 4 måneder til at udsende forbrugsregnskabet fra regnskabsperioden er slut. Der foretages herefter reguleringer af aconto udgiften,

hvis der er en større over- eller underbetaling.

Evt. indsigelse mod forbrugsregnskabet skal ske skriftligt til Boligselskabet senest 6 uger efter modtagelsen jfr. Lov om leje af almene boliger § 56, stk. 3.

 

Vaskeri

Det fremgår af faktabladet, om der er tilknyttet fællesvaskeri i din ejendom.

Kan ejendommens el- og afløbskapacitet klare det, har du ret til at installere vaskemaskine

og tørretumbler i lejligheden.

Du finder faktabladet i fanen i venstre side.

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte din vicevært.