Kontoret er åbent

Vi har åbent i administrationen

Arsenalvej 20, 9800 Hjørring

Mandag - onsdag 8:00 til 15:00

Torsdag 8:00 til 17:00

Fredag 8.00 til 13.00

 

Du kan også ringe til os på tlf. 98 92 63 33 eller

sende en mail på bonord@bonord.dk

 

 

Din vicevært

Viceværten tager sig af serviceopgaver på ejendommen både udvendigt og indvendigt.

Viceværten har ansvaret for de udvendige arealer, installationer og beboerservice i dit område.

 • Småreparationer i boligen
 • Vedligeholdelse af grønne arealer
 • Vedligeholdelse af indendørs arealer
 • Måleraflæsninger
 • Tilsyn med ejendommens tilstand

ViceværtmandHar du behov for hjælp i din bolig - ring til din vicevært - på hverdage:

Man-torsdag mellem kl. 7.30 - 16.00 og fredag kl. 7.30 - 12.30.

Hvis det er nødvendigt, vil viceværten rekvirere håndværkere til at løse problemet.

Find kontaktoplysninger på din vicevært i menuen til venstre.

Ved akut opståede skader udenfor kontorets åbningstid kontakt:

Falck Teleservice

Telefon: 7012 1320.

 

Grønnevænget 14-53

Afdelingsbestyrelsen

Liste over afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter i din afdeling.

 

Bestyrelsen består af:

 

Formand

Knud Nilsson, Grønnevænget 20

Mail: nilssonknud@yahoo.dk

 

Næstformand

Betty Hyldborg, Grønnevænget 39

 

Sekretær

Pia Sølvsten Andersen, Grønnevænget 43

 

1. Suppleant

Anna Marie Nielsen, Grønnevænget 15

 

2. Suppleant

Birthe Nilsson, Grønnevænget 18

Afdelingsmøder

Mindst en gang om året indkaldes afdelingens beboere til afdelingsmøde.

I boligorganisationens vedtægter står reglerne for indkaldelse,

dagsorden, behandling af indkomne forslag fra beboerne, valg til afdelingsbestyrelsen, stemmeafgivning m.m.

Klik her og få et indblik i afdelingsbestyrelsens arbejde.

Nedenfor finder du indkaldelser og referater.

16-4-15 og 10-5-16 Referat bestyrelsesmøde.

 • 134,99 KB
  20.04.21 - Referat bestyrelsesmøde.pdf
 • 164,82 KB
  2021 - Bestyrelsens beretning.pdf
 • 116,16 KB
  11.11.20 - Referat bestyrelsesmøde.pdf
 • 140,22 KB
  02.09.20 - Referat bestyrelsesmøde.pdf
 • 53,64 KB
  22.09.2021 - Referat Generalforsamling og budgetmøde.pdf
 • 151,74 KB
  13.01.20 - Referat bestyrelsesmøde.pdf
 • 113,76 KB
  03.10.20 - Referat bestyrelsesmøde.pdf
 • 155,44 KB
  03.10.20 - Referat.pdf
 • 180,37 KB
  13-14.03.20 - Referat bestyrelsesmøde.pdf
 • 55,83 KB
  24.09.20 - Referat Generalforsamling og budgetmøde.pdf
 • 180,31 KB
  05.02.20 - Referat bestyrelsesmøde.pdf
 • 151,54 KB
  26.05.20 - Referat bestyrelsesmøde.pdf
 • 106,04 KB
  16.09.20 - Referat bestyrelsesmøde.pdf
 • 115,16 KB
  17.03.21 - Referat bestyrelsesmøde.pdf
 • 113,52 KB
  19.05.21 - Referat bestyrelsesmøde.pdf

Budget

Enhver almen boligafdeling er en økonomisk selvstændig enhed, der er uafhængig af både boligorganisationen og alle de andre af boligorganisationens boligafdelinger.

Boligafdelingernes indtægter, og det vil hovedsagelig sige husleje, skal derfor af samme årsag dække alle boligafdelingens udgifter.

Og stiger udgifterne, må huslejen følge med.

Budgettet er det redskab, der fastlægger den nødvendige lejeindtægt for det kommende år.

Budgettet udarbejdes efter balanceprincip, hvor udgifter opvejes af indtægter.

Budgettet skal – efter behandling i afdelingsbestyrelsen – forelægges til godkendelse på afdelingsmøde,

der afholdes hvert år 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse.

I Boligselskabet Nordjylland afholdes mødet typisk i løbet af september måned.

Udover behandlingen i afdelingsbestyrelsen og på afdelingsmødet, skal boligorganisationen bestyrelse ligeledes godkende budgettet.

Du kan se din afdelings budget her:

B-ordning

En B-ordning betyder, at boligen har en vedligeholdelseskonto, som du kan anvende løbende. Det kan være til maling, tapetsering og gulvbehandling.

Boligen er ikke istandsat ved indflytning, men evt. misligholdelse er udbedret. Du skal ikke istandsætte boligen ved fraflytning, men er den misligholdt, skal du betale for istandsættelsen.

Vær opmærksom på at vedligeholdelseskontoen lukker, den dag du opsiger din bolig. Hvis du vil male eller lignende i opsigelsesperioden, skal du selv betale.

Du kan læse mere om afdelingens b-ordning og vedligeholdelsesreglement her:

B-ordning - vedligeholdelse.

Tillæg vedligeholdelse.

Fakta

Afdelingen består af 39 enkelt familiehuse opført i røde mursten i 1954.

Ejendommen er beliggende i Aalborg Kommune.

Læs mere om din afdeling her:

Grønnevænget

Husdyr

I afdelingen er det vedtaget, at det er tilladt at have højest to husdyr pr. lejemål.

Det er defineret som hund og/eller kat.

Husorden

Alle boligafdelinger har en husorden, der er med til at skabe tryghed og tilfredshed blandt jer beboere.

Den indeholder typisk regler om affald, boldspil, forurening, husdyr, maskiner, musik og parkering m.m.

Husorden skaber god ro og orden for beboerne og holder bebyggelsen og fællesarealerne i pæn stand.

For at den skal virke i praksis, er det vigtigt, at du kender den og føler et ejerskab til den.

 

Her kan du læse mere om husorden for din afdeling.

Regnskab

Du kan her se regnskabet for din afdeling.

Regnskabet viser resultatet af årets drift – kaldt resultatopgørelse – for en given periode og samtidig en balance,

der viser formueregnskabet – ved periodens afslutning.

 

Råderetten

Råderet i din bolig – få medindflydelse på din indretning og del dine boligdrømme med os.

Ændringer og forbedringer i boligen skal udføres med hensyntagen til boligens oprindelige karakter.

Der stilles krav om, at ændrin­gerne bliver udført håndværksmæssigt og materialemæssigt korrekt.

Som udgangspunkt kan du selv bestemme, hvad der skal ændres, og samtidig skal du selv tage ansvar for, at arbejdet bliver udført og finan­sieret.

Husk altid at anmelde arbejdet til os – før du går i gang med individuel modernisering og forbedringsarbejde kontakt din inspektør,

hvor den videre proces aftales nærmere. Arbejdet må først sættes i gang, når du har fået vores skriftlige godkendelse.

Klik her og læs mere om brug af råderetten.

 

Har du spørgsmål om råderet i din bolig, kan du altid henvende dig til din inspektør.

 

TV og internet

Du kan frit vælge den tv-leverandør og internetudbyder, du ønsker

Kundeforholdet er direkte mellem dig som lejer og leverandøren.

Vedtægter

Læs om afdelingens vedtægter her:

Vedtægter - Grønnevænget.

Venteliste

Er du interesseret i et af husene, anbefaler vi, at du bliver skrevet på ventelisten.

Sådan bliver du skrevet op:

Du sender en mail til os på bonord@bonord.dk.

Vi skal bruge følgende oplysning på dig:

Navn, fødelsesdato, nuværende adresse/post nr., email og telefonnr.

Det koster 100,- kr. at blive tilmeldt på ventelisten.

Gebyret skal indsættes på afdelings kontonummer: 9001 - 14 00 23 81 85.

Når vi har modtaget din ansøgning og betaling, er du tilmeldt ventelisten.

Ventelistegebyr:

Som medlem skal du én gang om året betale 100,- kr. for at være tilmeldt på ventelisten - for at bevare ancienniteten.

(Det er både som status aktiv boligsøgende eller bero).

Du vil automatisk modtage en opkrævning, når det er tid til at fornye medlemsskabet og

denne opkrævning kan du tilmelde til Betalingsservice.

 

Har du spørgsmål til opskrivning eller din ventelisteplacering, er du selvfølgelig velkommen til at skrive eller ringe til os.